ครัวแม่ริมเวลพาร์ค รีสอร์ท  เปิดให้บริการเวลา  11.00 - 22.00  น.

เมนูแนะนำ

บรรยากาศภายในร้าน

งานเลี้ยง

Maerim Whale Park Resort            61/2 M.5 T.Maesa A.Maerim ChiangMai, Thailand 50180          Tel:  053-863133-4, 053-299409           Fax: 053-299409 call 301          Email: maerimwhalepark@hotmail.com